เกษตรสามเกลอ
แหล่งรวมสินค้าคุณภาพ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

ร้านเกษตรสามเกลอ

เป็นร้านจำหน่ายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับพืช ให้บริการปุ๋ย-ยาคุณภาพแก่พี่น้องเกษตรกร มีเจ้าหน้าที่ประจำร้านคอยให้บริการด้านสินค้าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนึกถึงประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ

There are many variations of passa of lorem available, but the majortity alteration

วิธีเคลือบปุ๋ยด้วยฟรีโก้

บทความ

เกษตรเสียงจริง

บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผลการใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ พ่อดีใจมากไม่เคยได้ผลผลิตมากขนาดนี้ ปกติพ่อทำทุกปีจะได้ประมาณ120-125กระสอบ ปีนี้พ่อได้ผลผลิต163กระสอบ  พ่อพอใจมากจนพ่อบอกว่าทำไหมเวลานานจังอยากทำนาข้าวอีกแล้วล่ะ

เกษตรกรทำนาข้าว

บ้านนาโพธิ์ศรี ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ผลใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ : ข้าวงามคัก กำลังออกรวง มีแต่คนมาถามว่าใช้ปุ๋ยอะไร แม่ก็แนะนำไปว่าใช้ปุ๋ยโค้ทดี้นี้แหละ ปีหน้าแม่ก็จะปุ๋ยที่ร้านเราจะได้ขายดีเพราะแม่บอกคนแถวบ้านให้ไปซื้อมาลองใช้

เกษตรกรทำนาข้าว

.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี แปลงที่ใส่ปุ๋ยโค้ทดี้ ต้นสมบูรณ์ โตดี ใบเขียว ลำใหญ่ ยาว ผลผลิตอ้อยที่เคยได้ อยู่ประมาณ 14-15 ตัน/ไร่ แต่หลังจากใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย16 ตัน/ไร่ จนทำให้ให้มั่นใจใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ในปีนี้ รวมแล้วกว่า 300 กระสอบ

เกษตรกรไร่อ้อย

บ้านเมืองพรึก ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  มันสำปะหลัง 14 ไร่ ใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ใส่มันสำปะหลัง 7 กระสอบ ผลผลิตแต่ก่อนเคยได้ 40 ตัน ปีที่ผ่านมาหลังใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 58 ตัน  ทำให้ญาติที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยกันหันมาใช้ปุ๋ยโค้ทดี้เหมือนกัน

เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

 .ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

ข้าวนาปรัง พื้นที่ 4 ไร่ แต่เดิมเคยได้ผลผลิต 450 กก./ไร่ หลังใช้ปุ๋ยโค้ทดี้ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,125 กก./ไร่

เกษตรกรทำนาข้าว

บ้านโนนสมบรูณ์ ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ปุ๋ยโค้ทดี้ใช้ดีมาก ได้ผลผลิตดี หัวใหญ่

เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แม่ใช้ฟรีโก้ ฉีดฟื้นฟูต้นมะนาว ทำให้มะนาวออกดอกดีมาก

เกษตรกรปลูกมะนาว

ร้านเกษตรสามเกลอ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เกษตรสามเกลอ 168 จำกัด
02-752-8500
@kasetsamkler
เกษตรสามเกลอ ปุ๋ย-ยา สารเสริม เพิ่มผลผลิต ดีต่อดิน